Circulaţia şi controlul calităţii apei

Apa circulă către punctele de consum prin trasee impermeabile, realizate din materiale agrementate, care previn stagnarea impurităţilor. Toate traseele sunt inspectabile, întregul montaj fiind realizat în canivouri. Întreaga circulaţie a apei în cadrul piscinelor este gestionată computerizat de către PMS (Pool Management System). Chiar dacă sistemul de analiza si control este automatizat, in baza unei proceduri documentate , realizam la intervale prestabilite monitorizari in laboratoare independente.

 

Circulaţia şi controlul aerului

În piscine aerul viciat se exhaustează şi se înlocuieşte la viteză redusă cu aer proaspăt filtrat, dezumidificat, răcit sau încălzit după caz cu ajutorul a două centrale de tratare aer comandate de BMS (Building Management System). Incintele vestiarelor sunt ventilate artificial iar aerul este tratat UV. Nu există circulaţie necontrolată a aerului sau curenţi de aer dăunători sănătăţii.

 

Circulaţia vizitatorilor

Circulaţia vizitatorilor şi a personalului de întreţinere şi mentenanţă se realizează după o procedură documentată utilizând zonele de filtrare disponibile şi echipamentele de protecţie de unică folosinţă puse la dispoziţie de către noi.

 

Controlul vectorilor secundari

Controlul vectorilor secundari care ar putea intra accidental în contact cu copiii sau cu vectorii principali se realizează prin proceduri specifice care cuprind identificarea pericolelor şi măsurile corective dar şi prin exploatarea corectă a infrastructurii sociale pe care o oferim. Spre exemplu toate capacele de toaletă sunt fie automatizate (cu dezinfecţie automată după utilizare) fie cu folie cu acţionare automată şi senzor.

 

Admisia, circulaţia şi monitorizarea utilizatorilor

În piscine sunt admişi numai abonaţii clinic sănătoşi în baza unei proceduri documentate. Accesul se realizează unisens utilizând fluxuri separate pe sexe şi zone separate pentru îmbrăcămintea şi încălţămintea de stradă şi cea de utilizare a facilitatii. Accesul în vestiare este permis doar utilizatorilor şi după caz însoţitorilor acestora, care, prezumam ca în deplină responsabilitate de părinţi, vor accesa aceste arii doar daca cunosc ca sunt clinic sănătoşi. Accesul se realizează pe bază de brăţară de acces, în prezenţa instructorului şi este permis doar după duşare. Accesul părinţilor este limitat în zona primară a vestiarelor, cea destinată hainelor de stradă şi numai purtând protecţii de unică folosinţă pentru încălţăminte. Fluxul de întoarcere este deasemenea unisens şi are loc doar la finalul orei de antrenament, fiecare piscină dispunând de o toaletă de urgenţă pentru evitarea circulaţiei necontrolate. Toaletele sunt separate: adulţi, copii şi toalete de urgentă, fiind adaptate nevoilor fiecărui tip de utilizator şi beneficiază de toate sistemele de protecţie şi autocurăţare care să evite contaminarea încrucişată.

Admisia, circulaţia şi monitorizarea personalului operaţional

Personalul operaţional realizează operaţiuni de filtrare în vestiare proprii destinate antrenorilor sau personalului suport. Întregul personal este testat periodic din punct de vedere medical şi traversează zilnic o procedură de control pre-operaţional.

PROGRAM:

  • Luni - Vineri: 9:00 AM - 21:00 PM
  • Sâmbătă: 10:00 AM - 18:00 PM
  • Duminică: 10:00 AM - 18:00 PM
0217948486  |  0725 940 668
Top