mentoinerea microclimatului 2

Menţinerea calităţii apei se realizează prin filtrarea şi tratarea continuă a acesteia, prin aportul permanent de apă proaspătă şi prin monitorizarea calităţii cu implementarea automatizată de măsuri corective, dacă se impune. Bazinele beneficiază de o cameră tehnică complet automatizată pe care o puteţi vizita oricând, toate echipamentele fiiind controlate de către un sistem de automatizare PMS (Pool Management System).

Astfel toate datele culese de PMS, prin interogarea secvenţială a senzorilor de monitorizare a calităţii apei, sunt interpretate de sistem, acesta aplicând măsurile corective necesare şi realizând afişarea “just in time” pe monitoarele din zona de aşteptare pentru consultarea dumneavoastră.

Menţinerea temperaturii apei se realizează deasemenea complet automatizat prin conlucrarea celor 2 sisteme PMS şi BMS. În timp ce primul sistem monitorizează temperatura apei şi solicită măsuri corective, cel de-al doilea sistem asigură resursa necesară. Temperatura apei este menţinută în permanenţă la nivelul de confort adaptat vârstei şi anotimpului.

Menţinerea calităţii aerului se realizează cu ajutorul celor doua centrale de tratare aer, controlate de BMS care evacuează aerul viciat înlocuindu-l cu aer proaspăt filtrat şi care deasemenea dezumidifică incintele, astfel încât aerul să fie în permanenţă curat şi plăcut.

Menţinerea temperaturii aerului se realizează controlat, cele doua  centrale de tratare aer interogând un sistem de senzori interiori şi exteriori, temperaturile ajustându-se continuu şi automatizat.

Controlul umidităţii aerului se realizează automatizat, cele doua centrale de tratare aer având şi funcţia de dezumidificare. În acest fel microclimatul din bazine este foarte plăcut, fără acea atmosferă încărcată de vapori pe care o cunoaşteţi din utilizarea altor facilităţi.

Menţinerea microclimatului în vestiare şi zone de aşteptare. Răcirea şi încălzirea incintelor se realizează centralizat şi controlat de către sistemul BMS, la viteze reduse ale aerului, fără producerea de curenţi. Umiditatea din vestiare este exhaustată permanent, iar încălzirea de confort se realizează prin pardoseală pentru menţinerea plăcută a suprafeţei de contact.